Εγγύηση Προϊόντων

Για την αγορά οποιονδήποτε προϊόντων από το κατάστημα μας ο πελάτης υποχρεούται πρώτα να λάβει γνώση των όρων της παρούσας εγγύησης και να δηλώσει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

Συνοπτικά :

Το κατάστημα μας ακολουθεί πιστά τις διαδικασίες περί χρήσης εγγύησης προϊόντος και είναι δίπλα στον πελάτη έχοντας πρωταρχικό στόχο την άριστη εξυπηρέτηση του τόσο κατά την πώληση όσο και σε after sales support.

Γενικές Πληροφορίες :

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς που αναφέρεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.

2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη της νόμιμης απόδειξης αγοράς.

3. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος ή ηλεκτρονικής συσκευής για επισκευή ο πελάτης οφείλει να έχει δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.

4. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος το GadgetMart.gr το αντικαθιστά με άλλο ίδιο ή αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών ή και διαφορετικού κατασκευαστή. 

5. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς προς το σημείο τεχνικής υποστήριξης του GadgetMart.gr καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των συσκευών είναι επιλογή και ευθύνη του πελάτη. Όσον αφορά την εκ νέου επιστροφή μετά την επισκευή τότε είναι ευθύνη του καταστήματος. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση DOA (DeadOnArrival) όπου σε κάθε περίπτωση το κατάστημα αναλαμβάνει τα μεταφορικά.

6. Σε περιπτώσεις DOA (DeadOnArrival) όπου μια συσκευή είναι ‘’νεκρή’’ ή με οποιονδήποτε τρόπο ελαττωματική κατά την παραλαβή της, τότε το κατάστημα αναλαμβάνει να παραλάβει πίσω το προϊόν για έλεγχο και άμεση αντικατάσταση.

7. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα αναλώσιμα μέρη των συσκευών (π.χ. μπαταρίες, καλώδια κ.τ.λ.)

8. Προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση περιφερειακών μερών τρίτων κατασκευαστών αντί των αυθεντικών (π.χ. φορτιστές, καλώδια, μπαταρίες κτλ) δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση. Επίσης προβλήματα που προέρχονται από μη εξουσιοδοτημένες επεμβάσεις στο λειτουργικό σύστημα των ηλεκτρονικών συσκευών δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση. Επίσης δεν καλύπτονται προβλήματα που έχουν προκληθεί από ιούς (virus).

9. Το GadgetMart.gr δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση συσκευές στις οποίες έχουν εγκατασταθεί ή χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.

10. Το GadgetMart.gr δεν υποχρεούνται να προβεί σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.

11. Το GadgetMart.gr δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες συσκευών και λοιπών υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από το κατάστημα ή συσκευών για τις οποίες έχει παρέλθει ο χρόνος εγγύησης.

12.Σε περίπτωση που η αγορά του προϊόντος δεν έχει γίνει από το κατάστημα GadgetMart.gr ή είναι εκτός εγγύησης, οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείται με έξοδα του πελάτη.

13.Το GadgetMart.gr δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση καθώς και τις παρενέργειες οποιονδήποτε προγραμμάτων δεν εμπορεύεται. 

14. Το GadgetMart.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από τo GadgetMart.gr άτομο.

2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.

3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση .

4. Όταν ο αριθμός κατασκευής ή τα διακριτικά σήματα της συσκευής έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.

5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.

6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματά (π.χ. ιούς, προγράμματα over clocking) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.

7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.

8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημία που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.

9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για Προϊόντα Τρίτων, Λογισμικό και Υλικό Αναβάθμισης.

Ελλαττωματικά Προιόντα :

Σε περίπτωση που προμηθευτείτε ελαττωματική συσκευή, η αντικατάστασή της είναι εφικτή εντός των 5 πρώτων εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αγοράς, μόνο σε περίπτωση που η συσκευή δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της κατασκευάστριας εταιρείας και βάσει των παρακάτω προϋποθέσεων:

 • 1. Σε περίπτωση που κάποια συσκευή που αποκτήσατε από το κατάστημά μας είναι ελαττωματική εξ'αρχής, ισχύει η διαδικασία DOA / DAP.
  - Η περίπτωση DOA (Dead on Arrival) αναφέρεται στην περίπτωση που η συσκευή ποτέ δεν τέθηκε σε λειτουργία λόγω εργοστασιακού ελαττώματος.
  - Η περίπτωση DAP (Dead After Purchase) αναφέρεται στην περίπτωση που η συσκευή σταμάτησε να λειτουργεί λόγω κάποιου προβλήματος που παρουσίασε μόνη της, εντός των 5 εργάσιμων ημερών.
 • 2. Η διαδικασία DOA / DAP είναι τυποποιημένη, και τηρείται για όλους τους καταναλωτές ανεξαιρέτως και απαρέγκλιτα. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει επιλεκτική εξαίρεση της διαδικασίας DOA / DAP.
 • 3. Τις αποφάσεις σχετικά με το εάν κάποια συσκευή καλύπτεται ή όχι από την εγγύηση DOA / DAP, λαμβάνονται από το επίσημο τεχνικό τμήμα του εκάστοτε κατασκευαστή στην Ελλάδα. Σε καμία περίπτωση η διαδικασία DOA / DAP δεν αναγνωρίζεται εάν δεν υπάρξει αντίστοιχη επίσημη έγγραφη επιβεβαίωση από το τεχνικό τμήμα του επίσημου κατασκευαστή. Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τον έλεγχο της εκάστοτε συσκευής, εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από το τεχνικό τμήμα. Η εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση υπάρξει στην διαδικασία ελέγχου.
 • 4. Η εταιρεία μας σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά κάποιο ελαττωματικό προϊόν ή επιστρέφει χρήματα, εάν δεν έχει προηγηθεί έλεγχος και αντίστοιχη έγγραφη επίσημη επιβεβαίωση του επίσημου κατασκευαστή, ότι βρίσκεται σε ισχύ το DOA / DAP.

  5. Δεν μπορεί να αποσταλεί κάποια συσκευή στον επίσημο κατασκευαστή για την έναρξη της διαδικασίας DOA / DAP, εάν δεν συνοδεύεται με όλα τα παρελκόμενά της (μπαταρία, φορτιστής, βιβλιαράκι, ακουστικά κλπ) στο κουτί της καθώς και το νόμιμο και πρωτότυπο παραστατικό που συνόδευε την αποστολή σας.

 • Εφόσον το τεχνικό τμήμα του κατασκευαστή / προμηθευτή διαπιστώσει ότι η βλάβη της συσκευής οφείλεται σε κατασκευαστικό πρόβλημα και όχι σε υπαιτιότητα του χρήστη, το κατάστημά μας προχωράει σε αντικατάσταση του προϊόντος.
 • Σε περίπτωση που κάποια συσκευή παρουσιάσει ελάττωμα το οποίο διορθώθηκε με επανεγκατάσταση / αναβάθμιση λογισμικού ή με αντικατάσταση μπαταρίας, τότε δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση.
 • Τα προϊόντα της Apple δεν υποστηρίζουν την διαδικασία DOA / DAP και σε περίπτωση που χρειαστεί να αντικατασταθεί μια συσκευή, η αντικατάσταση θα πραγματοποιηθεί από την αντιπροσωπεία τους.
 • Σε περίπτωση που η βλάβη δεν καλύπτεται από την εγγύησή της κατασκευάστριας εταιρείας λόγω κακής χρήσης, πτώσης, ατυχήματος κλπ, τα μεταφορικά έξοδα και το οποιοδήποτε κόστος ελέγχου της συσκευής από το service τα επιβαρύνεται ο πελάτης.
 • Ο Ελάχιστος χρόνος που χρειάζεται το κατάστημα μας για την διαμεσολάβηση χρήσης εγγύησης δίνατε να ξεπεράσει τις 14 εργάσιμες ημέρες , και οφείλετε 100% στην δικαιοδοσία του επίσημου Service / Προμηθευτή η Κατασκευαστή. 

Άμεση Επικοινωνία :

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σας παραθέτουμε ορισμένους από τους δημοφιλέστερους κατασκευαστές και τα στοιχεία των επίσημων επισκευαστικών τους κέντρων στην περίπτωση που δεν θέλετε να περιμένετε την διαμεσολάβηση του καταστήματος μας για την χρήση εγγύησης.

Apple
Επίσημο Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστικό Κέντρο: Info Quest Technologies
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2119991940
Website: https://appleservice.infoquest.gr/

Samsung
Επίσημο Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστικό Κέντρο: Smartec Α.Ε.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2105820000
Website: https://smartec.gr/
Περισσότερα εξουσιοδοτημένα επισκευαστικά κέντρα Samsung: https://www.samsung.com/gr/support/service-center/

Xiaomi
Επίσημο Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστικό Κέντρο: Info Quest Technologies
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2119991590
Website: https://www.mistore-greece.gr/Special-Pages/support/Pick-up-and-Return.aspx
Για συσκευές κινητών Xiaomi που πρέπει να αποσταλούν για service, θα πρέπει να συμπληρώσετε την φόρμα στον παραπάνω σύνδεσμο.

Huawei / Honor
Επίσημο Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστικό Κέντρο: HUAWEI Customer Service Center Athens
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2170007575
Website: https://consumer.huawei.com/gr/support/service-center/

Motorola / LG / Lenovo / ZTE
Επίσημο Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστικό Κέντρο: Procordia Mobile Communications
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2107777076
Website: https://www.procordia.gr/

Realme
Επίσημο Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστικό Κέντρο: Smart4all Technologies
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2109901342
Website: https://smart4all.com.gr/

OPPO
Επίσημο Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστικό Κέντρο: Smartec Α.Ε.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2105820000
Website: https://smartec.gr/

Nokia
H Nokia αναλαμβάνει την αποστολή από και προς εσάς δωρεάν μέσω της επίσημης φόρμας στην ιστοσελίδα nokia.com
Φόρμα για αποστολή Nokia τηλεφώνου προς το service: https://nokia.ebuilder.com/en_GR/repair
Η φόρμα πρέπει να συμπληρωθεί στα Αγγλικά.

OnePlus
H OnePlus αναλαμβάνει την αποστολή από και προς εσάς δωρεάν μέσω της επίσημης φόρμας στην ιστοσελίδα oneplus.com
Φόρμα για αποστολή OnePlus τηλεφώνου προς το service: https://www.oneplus.com/gr/support/repair
Η φόρμα πρέπει να συμπληρωθεί στα Αγγλικά.

Karcher
Επίσημο Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστικό Κέντρο: Kärcher Center Kaloterakis
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2104617070
Website: http://www.karcher-center-kaloterakis.gr/

AMD
H AMD αναλαμβάνει την αποστολή από και προς εσάς δωρεάν μέσω της επίσημης φόρμας στην ιστοσελίδα amd.com
Φόρμα για αποστολή AMD επεξεργαστή προς το service: https://www.amd.com/en/registration/warranty-services-portal.html
Η φόρμα πρέπει να συμπληρωθεί στα Αγγλικά.

Intel
H Intel αναλαμβάνει την αποστολή από και προς εσάς δωρεάν μέσω της επίσημης φόρμας στην ιστοσελίδα intel.com
Φόρμα για αποστολή Intel επεξεργαστή προς το service: https://supporttickets.intel.com/s/warrantyinfo?language=en_US
Η φόρμα πρέπει να συμπληρωθεί στα Αγγλικά.

Για λοιπά hardware υπολογιστή (κάρτες γραφικών, μητρικές κάρτες, δίσκοι, μνήμες κλπ) μπορείτε:

1. Επικοινωνία με την εκάστοτε εταιρεία στο τμήμα RMA μέσω των επίσημων ιστοσελίδων τους και αποστολή του προβληματικού προϊόντος από εσάς προς αυτούς απευθείας (B2C μοντέλο). 
2. Αποστολή του ελαττωματικού προϊόντος σε εμάς και προώθησή του στον προμηθευτή μας για διευθέτηση της επικοινωνίας με το εκάστοτε τμήμα service. Καθυστέρηση αυτής της διαδικασίας άνω των 14 εργάσιμων ημερών.

Όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία όλων των κατασκευαστών θα πρέπει να επιστραφούν στο κατάστημά μας για την 2ετή εγγύησή τους. (Καθυστέρηση άνω του μήνα)

Χρειάζεστε Βοήθεια ;

Ακολουθείτε μας :